Bio

slovensko:

Biliana Ivanović- Biba (1985, Ljubljana) je študirala solo petje na priznani Akademiji za glasbo v Zagrebu, v razredu profesorice Mire Zidarić Orešković. Redno se izobražuje tudi na seminarjih svetovno priznanih profesorjev (Lazarska, Schollmann, Zeller, Moore, Beck, ...).
            Leta 2009 je debitirala v Čarobni piščali v vlogi Papagene in dečka. Pohvali se lahko s številnimi odrskimi izkušnjami, saj neprestano nastopa širom Evrope za ugledne naročnike in inštitucije. Leta 2010 je s pesmijo Eden den (D. Domitrović/B. Ivanović/A. Gelo) debitirala na glasbenem festivalu v Ohridu, Makedonija. Decembra 2010 je napisala in izvedla predstavo Zimska pravljica, kjer je skozi zgodbo o deklici Lučki ljudem želela približati vrednote nesebičnosti in ljubezni in hkrati otrokom približati klasično glasbo.

            Ukvarja se s pisanjem besedil in iger in uspešno nastopa z glasbo od baroka do sodobnih popevk. Za svoj prepričljiv scenski nastop in simpatičnost "krivi" dolgoletne televizijske izkušnje (Naj naj lestvica spotov, Piramida, Hri-bar).

            Decembra 2011 je nastopila kot solistka v Bachovem Magnificatu z orkestrom in zborom HNK Split.
V sezoni 2011/2012 je pela Adelo v hrvaškem narodnem gledališču Split, v opereti Fledermaus (Netopir), skladatelja Johanna Straussa mlajšega. Prav tako nastopa v predstavi Kitarist, pisatelja Jona Fosseja.  Redno sodeluje z različnimi orkestri in zbori, še posebej pri srcu pa ji je tamburaški orkester hrvaške radio-televizije, s katerim pripravlja svoj akademski zaključni nastop. Je tudi redna nastopajoča gostja "Glazbene direkcije Zagreb", kjer v projektu "Glazbeni prsten" poslušalcem vseh starosti na zabaven način, prepleten z mnogimi anekdotami o skladateljih in prigodami iz osebnega življenja, predstavi resno glasbo.
            Pripravlja tudi številne svoje projekte, med drugim muzikal Lord Byron, v katerem sodelujejo zveneča imena, k
ot so največkrat izveden sodobni hrvaški dramatik in pisec Miro Gavran, skladatelj in pianist prof. Darko Domitrović, muzikal  pa orkestrira sam Ante Gelo, ki je producent skoraj vsega kar se na hrvaški glasbeni sceni trenutno dogaja (Oliver Dragojević, Gibonni, Nina Badrić, . ..) .
            Biliana je del terceta Anime, na kar je še posebej posnosna, kjer tri mlade operne pevke, zasebno prijateljice, prepevajo znamenite melodije širnega sveta v preoblekah za tri sopranistke in skozi koncert tudi duhovito prikažejo kakšne operne pevke pravzaprav v resnici so- tekmovalne in zlobne.___________________________________________________________________________________________________
english:

Biliana Ivanovic
(1985, Ljubljana) studied solo singing at the Academy of Music in Zagreb, Croatia, in the class of professor Mira Zidarić- Oresković. Biliana also attends seminars with world-renowned professors (Vejzović, Lazarska, Schollmann, Moore, Beck, ... ) .


         In 2009 she debuted in Mozarts Magic Flute. She has many stage experiences and she preforms a lot all over the Balkans (Slovenia, Croatia, Macedonia, Bulgaria, Romania, ... ) for numerous reputable clients and institutions. In 2010 she debuted at the music festival in Ohrid, Macedonia with a song Eden den (One day; D. Domitrovic/ B. Ivanovic / A. Gelo) .
         Same year in December she wrote and performed in musical story Winter wonderland. With the story about a little girl Lučka (light) who is buying a miracle to her ill brother and beautiful classical music, Biliana wanted to bring the values of selflessness and love closer to children.
She also writes lyric, music and plays and successfully performs with music from baroque to modern.
         She has years of television experiences as an actress, singer or host in popular Slovenian TV shows (Hri-bar, Naj naj lestvica spotov, Piramida) which helped her being relaxed and sympathetic on the stage.

         In season 2011/2012 she sang Adele in operetta Fledermaus composed by Johann Strauss II. in Croatian National Theathre in Split, and also sang Bach Magnificat as soloist with HNK Split orchestra and choir.
She is starring in the play Guitarist, written by Jon Fosse.
         She regularly collaborates with various orchestras and choirs, and she especially loves The Tamburitza Orchestraof Croatian National Television, with which she prepares her final concert on music academy.
         She is also a regular guest of Koncertna Direkcija Zagreb (Zagreb Concert Management)where she is involved in project Glazbeni prsten (The music ring) in which she attracts listeners of all ages in a fun way, filled not only with classical music, but also with many anecdotes about the composers and adventures from her personal life.
         Drafting a number of her own projects, among other musical Lord Byron, where she involved many famous Croatian people like- most performedcontemporary Croatianwriter of short stories, fictionand drama,Miro Gavran, composer and pianist prof. Darko Domitrović, and musical is orchestrated by Ante Gelo.
         She is also very proud of her project Anime, where three young sopranos and a pianist perform worlds well know melodies and arias in a seriously funny way- showing how female opera singers really are- mean and selfish.   
___________________________________________________________________________________________________

italiano:

Biliana Ivanovic(1985, Lubiana) ha studiato canto lirico presso l'Accademia di Musica di Zagabria, in Croazia, nella classe del professor Mira Zidarić-Orešković. Biliana frequenta anche seminari con docenti di fama mondiale (Vejzovic, Lazarska, Schollmann, Moore, Beck, ...). Nel 2009 ha debuttato nel Flauto Magico di Mozart. Ha molte esperienze teatrali e si esibisce molto in tutti i Balcani (Slovenia, Croazia, Macedonia, Bulgaria, Romania, ...) per numerosi client e istituzioni di fama. Nel 2010 ha debuttato al festival di musica a Ohrid, Macedonia, con la canzone Eden den (Un giorno; D. Domitrovic / B. Ivanovic / A. Gelo). Nello stesso anno nel mese di dicembre ha scritto e si è esibita nel musical Winter wonderland.  Con la storia di una bambina Lučka (luce) che compra un miracolo per il fratello malato e bella musica classica, Biliana ha voluto portare i valori di altruismo e di amore più vicino ai bambini. Scrive anche lirica, musica e suona e si esibisce con successo con musica dal barocco al moderno. Ha anni di esperienze televisive come attrice, cantante o ospite in popolari show televisivi sloveni (HRI-bar, Naj Naj lestvica spotov, Piramida) che le hanno aiutato ad essere rilassata e simpatica sul palco. Nella stagione 2011/2012 ha cantato Adele nell’operetta Fledermaus di Johann Strauss II al Teatro Nazionale Croato a Spalato e pure Bach Magnificat come solista con l’ orchestra e il coro HNK di Spalato. È protagonista nell’opera Chitarrista, scritta da Jon Fosse. Collabora regolarmente con varie orchestre e cori, e ama particolarmente l’Orchestra Tamburitza della Televisione Nazionale Croata, con la quale si prepara per il concerto finale dell’academia musicale. È anche un ospite regolare di Koncertna Direkcija Zagreb (gestione concerti di Zagabria), dove si occupa del progetto Glazbeni prsten (L'anello di musica) in cui attira gli ascoltatori di tutte le età in un modo divertente, pieno non solo di musica classica, ma anche di molti aneddoti sui compositori e le avventure della loro vita personale. Ha redato un numero di progetti propri, tra l'altro il musical Lord Byron, dove ha coinvolto molte persone famose croate fra cui il più esibito scrittore contemporaneo croato di racconti, narrativa e teatro Miro Gavran, o  il compositore e pianista prof. Darko Domitrović. Il musical è orchestrato da Ante Gelo. È anche molto orgogliosa del suo progetto Anime, in cui tre giovani soprani e un pianista eseguono melodie e arie ben note al mondo in un modo proprio divertente, mostrando come le cantanti liriche femminili sono davvero grette ed egoiste.